Duurzaam bouwen

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de komende generaties en realiseren ons terdege dat onze beslissingen vandaag, impact hebben op de mate waarin onze toekomstige gebruikers gelukkig, gezond en comfortabel kunnen wonen. 

Gezonde woningen

Gezond wonen begint bij prettige en leefbare woningen, waarbij locatie, materialen, installaties, technieken, ventilatie en een gezond binnenklimaat- en milieu van groot belang zijn. Duurzaam bouwen is geen optie, het is een must. 

Met onze ontwikkelingen willen we dan ook comfort en betaalbaarheid in hoge mate combineren met duurzaamheid. Hierbij willen wij in de voorhoede actief zijn en het wettelijke voorgeschreven niveau van duurzaam bouwen in het bouwbesluit daar waar mogelijk overtreffen.

Geselecteerde partners

Spacetolive is constant in beweging om haar ecologische footprint te verkleinen en we doen dat in samenwerking met partners die hier hetzelfde over denken. Samen met deze geselecteerde partners worden de aspecten comfort, duurzaamheid en prijs per project bepaalt.